logo_novuspng

hikvision_logo_smallpng

nullnull

null

null

Telewizja Przemysłowa  Systemy analogowe Systemy IP HD-CVI HD-TVI oraz AHD

Systemy Telewizji Przemysłowej stają się coraz częstszym i coraz skuteczniejszym narzędziem w identyfikacji i schwytaniu sprawców przestępstw i wykroczeń. Najnowsze statystyki wskazują na bardzo duży spadek popełnianych przestępstw w miejscach gdzie zainstalowany jest monitoring wizyjny.
Bardzo często również telewizja przemysłowa ma charakter narzędzia dodatkowej opieki (monitoring szkoły, monitoring przedszkola czy systemy telewizji przemysłowej placu zabaw
Od wielu lat zajmujemy się projektowaniem, instalacją i konserwacją Systemów Telewizji Dozorowej.


Nasza oferta w zakresie projektu i instalacji Systemów Monitoringu TV obejmuję:

  • Systemy Monitoringu Miejskiego
  • Systemy  Obiektów Komercyjnych
  • Systemy Telewizji Przemysłowej Przedsiębiorstw
  • Systemy  Placów Budowy, Składów Budowlanych
  • Systemy Monitoringu Wizyjnego Obiektów Rekreacyjnych i Sportowych (hale sportowe, stadiony i boiska, pływalnie, tereny rekreacyjne, place zabaw itp.)
  • Systemy Telewizji Przemysłowej Obiektów Mieszkalnych (osiedla mieszkaniowe, bloki, mieszkalne, osiedla domów jednorodzinnych, posesje mieszkalne, mieszkania i domy)
  • Monitoring Obiektów Użytkowych (garaże podziemne, obiekty użyteczności publicznej)
  • Systemy Szkoły i Przedszkola

Zakładamy urządzenia nowe posiadające odpowiednie certyfikaty.Udzielamy gwarancji na wykonane usługi.Wystawiamy Faktury VAT