null

null

null

null

null

null

null

Systemy alarmowe renomowanych firm
Oferowane rozwiązania:  Satel Paradox Elmes Bosch Ropam Gorke Roger

Naszym Klientom oferujemy usługi związane z systemami o zróżnicowanej wielkości i stopniu skomplikowania. Wykonujemy i obsługujemy zarówno proste systemy chroniące małe obiekty, jak i systemy złożone, w tym zintegrowane z innymi systemami ochrony i infrastruktury technicznej obiektu.

Projektowane i instalowane przez nas systemy sygnalizacji włamania i napadu mogą być wyposażone dodatkowo w czujniki zadymienia, przekroczenia progowych stężeń gazów, zalania,powiadomienia GSM itp. a także monitorować prawidłowość funkcjonowania urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej w nadzorowanym obiekcie.

Zakładamy urządzenia nowe posiadające odpowiednie certyfikaty.Udzielamy gwarancji na wykonane usługi.Wystawiamy Faktury VAT